Thành Khang Bonsai - Chậu cây bonsai, chậu tàu phong cách Nhật Bản chất lượng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các phụ kiện, linh kiện tiểu cảnh cho người chơi cây cảnh, bonsai.
Địa chỉ: Đường Đào Duy Tùng, Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
SĐT: 0981293399
Email: thanhkhangbonsai@gmail.com
Website: thanhkhangbonsai.com/
Facebook: facebook.com/shopthanhkhangbon
pinterest.com/thanhkhangbonsai
gab.com/thanhkhangbonsai
behance.net/thanhkhangbonsai
qooh.me/tkhangbonsai
issuu.com/thanhkhangbonsai

Mastodon.top

Mastodon.top est une instance stable, régulièrement mise à jour et accessible à tous hébergée par VirtuBox